Política de Privacitat

1. RESPONSABLE Identitat

Empresa: GABINET JORESP ASSOCIATS, SLP - CIF: B61235677 
Direcció Postal: PLAÇA MIL·LENARI, 7 PREMIA DE DALT, BARCELONA
Telèfon: 93 752 35 56 e-mail: RGPD@JORESP.CAT
Dades de contacte del delegat en protecció de dades: No es disposa de Delegat.

2. FINALITATS Descripció ampliada de la finalitat del tractament

Tractarem les seves dades únicament per allò al que vostè ens hagi contractat, confecció d’Impostos, Comptabilitat, Confecció de Nòmines, Assegurances Socials, Administració de Finques

3. CONSERVACIÓ Terminis o criteris de conservació de les dades:

Les dades personals proporcionades es conservessin mentre es mantingui la relació amb l'entitat i no se sol·licita la seva supressió per l'interessat, seran conservats conforme als terminis legals establerts en matèria fiscal i comptable, prenent com a referència l'última comunicació.

4. DECISIONS Decisions automatitzades, perfils i lògica aplicada:

L'empresa NO prendrà decisions automatitzades, perfils o lògica aplicada a les seves dades.

5. LEGITIMACIÓ Legitimació per execució d'un contracte:

A causa que el tractament és necessari per a l'execució d'un contracte mercantil, en el qual vostè és part, es fa constar que el tipus de contracte que es tracta, és el citat contracte mercantil o la relació precontractual.

Com la comunicació de dades personals és un requisit legal o contractual i un requisit necessari per a subscriure el citat contracte, s'informa a l'interessat que està obligat a facilitar les dades personals, i així mateix que les conseqüències de no fer-ho poden suposar la no prestació del servei sol·licitat.

6. DESTINATARIS

Durant el període de durada del tractament, GABINET JORESP ASSOCIATS, SLP no realitzarà cap cessió, excepte obligació legal, ni tampoc transferència alguna.

7. DRETS. L'interessat pot exercir els següents drets:

  • Dret a sol·licitar la seva rectificació o supressió.
  • Dret a sol·licitar la limitació del seu tractament.
  • Dret a oposar-se al tractament.
  • Dret a la portabilitat de les dades.
  • Dret a retirar el consentiment prestat.
Qualsevol persona té dret a obtindre confirmació sobre si en l'Entitat estem tractant dades personals que els concerneixen, o no. Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, es dades ja no siguin necessaris per a les finalitats que van ser recollits.

En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament els conservarem per a l'exercici o la defensa de reclamacions. En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. En aquest cas, l'entitat, deixarà de tractar les dades, salve per motius legítims imperiosos, o l'exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Si ha atorgat el seu consentiment per a alguna finalitat concreta, té dret a retirar el consentiment atorgat en qualsevol moment, sense que açò afecte a la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

Per això podrà emprar els formularis habilitats per l'empresa, o bé dirigir un escrit a GABINET JORESP ASSOCIATS, SLP - PLAÇA MIL·LENARI, 7 PREMIA DE DALT, BARCELONA també pot enviar un e-mail a: RGPD@JORESP.CAT

En cas que senti vulnerats els seus drets pel que concerneix la protecció de les seves dades personals, especialment quan no hagi obtingut satisfacció en l'exercici dels seus drets, pot presentar una reclamació davant l'Autoritat de Control en matèria de Protecció de Dades competent a través del seu lloc web: www.agpd.es

En compliment del previngut en l'article 21 de la Llei 34/2002 de serveis de la societat de la informació i comerç electrònic, si vostè no desitja rebre més informació sobre els nostres serveis, pot donar-se de baixa en la següent adreça de correu electrònic de l'entitat, indicant en l'assumpte "No enviar correus".

PROCEDÈNCIA DE LES DADES

Les dades personals que tractem en GABINET JORESP ASSOCIATS, SLP procedeixen directament de vostè.

Les categories de dades que es tracten són:
  • Dades d'identificació
  • Codis o claus d'identificació
  • Adreces postals o electròniques
  • Informació comercial
  • Dades econòmiques
No es tracten dades especialment protegides.