Cop fiscal al contribuent: el pagament de l'IBI puja un 5,3% pel catastrazo

La majoria dels ajuntaments de les capitals de província espanyoles ha optat per no pujar el tipus de l'Impost sobre Béns Immobles (IBI), principal arma de recaptació dels ens locals.

Expansión, 28/10/2010 - Notícia Completa