Una de cada nou empreses té demandes judicials per impagament

El perill d'impagament de deutes puja un 52 per cent en les companyies espanyoles en els primers vuit mesos de l'any. Però l'empitjorament s'alenteix.
La morositat segueix tenallant a l'economia espanyola. Encara que el nombre d'empreses amb impagaments es va reduir a l'agost per tercer trimestre consecutiu, segons l'Índex Axesor de Risc Empresarial d'agost, el 11,48% de les societats segueix tenint seriosos problemes amb els seus deutes, un percentatge lleugerament superior al registrat fa un any (10,8%) i al del mes de juliol (11,2%).

Expansión, 18/10/2010 - Notícia Completa