L'empleat que comunica la seva dimissió sí pot penedir-se'n

El treballador que anuncia la seva voluntat d'abandonar l'empresa pot rectificar durant el període dels 15 dies de preavís, restablint la situació anterior a aquest anunci, segons el TSJ de Madrid. (TSJM, 2010.07.23, R º 1921/2010).
Expansión, 25/10/2010 - Secc. Fiscalia, pàg. 31 (Edició impresa).