NOTIFICACIONS ELECTRÒNIQUES AMB L'ADMINISTRACIÓ

El dia 16/11/2010 es publica en el BOE el RD 1363/2010 referent a les NOTIFICACIONS I COMUNICACIONS ADMINISTRATIVES OBLIGATÒRIES AMB L'ADMINISTRACIÓ, en el que es diu que a partir de l'01/01/2011 les empreses hauran de tenir una Adreça Electrònica Habilitada per tal de rebre les comunicacions i notificacions de l'Administració.
No son vàlides les Adreces de correu electrònic normals, només la que facilita correus i que per tramitar-la es necessita tenir un certificat digital.

Per més informació consulteu el DOCUMENT. Per poder veure el document heu de fer servir l'usuari i el pw que us hem facilitat.