AVIS IMPORTANT SOBRE RECAIGUDES ACCIDENTS DE TREBALL

Les Mútues d'accidents ens han enviat un Ofici del Ministeri de Treball i Seguretat Social de data 5 de juliol de 2010 que dona una nova interpretació a l'aplicació del primer dia d'un accident de treball quan és recaiguda.

Fins ara, el primer dia de baixa d'una recaiguda d'un accident de treball anava a càrrec de la Mútua d'accidents. Amb aquesta nova interpretació, EL PRIMER DIA DE L'ACCIDENT, ANIRÀ A CÀRREC DE L'EMPRESA.

I no només és que anirà a càrrec de l'empresa sinó que el que sorprèn més, és que la tresoreria, està reclamant des del 2006 (4 any enrere) a les empreses  aquest dia, que fins a data d'avui, s'havien deduït de les quotes de la seguretat social i no a partir de la data d l'ofici (05/07/2010). Així que és possible que rebeu alguna notificació de la Tresoreria General de la Seguretat Social, reclamant aquest dia deduït, en el supòsit que la vostra empresa hagi tingut recaigudes d'accidents de treball des de l'any 2006 fins ara.

Per la nostra part, hem fet les gestions pertinents perquè sàpiguen que no estem d'acord amb aquesta nova interpretació, i sobre tot, que ho facin retroactiu al 2006, però no serveix de res, ja que aquesta interpretació no l'han fet les mútues sinó que l'ha fet el Ministeri de Treball i Seguretat Social.