Acomiadament Nul per haver-se fet després d'una demanda salarial

EL TSJ de Madrid ha declarat la nul·litat de l'acomiadament d'una treballadora en quedar provat que va ser en represalia com a reacció a una reclamació salarial, el que constitueix una lesió de la garantia d'indemnitat.EXPANSIÓ, Secc. Economia / Política, pàg. 32 (Edició impresa).