BASES COTITZACIÓ 2011

ANY 2011
CONCEPTE
DIA
MES
ANYS.M.I.
           21,38  
          641,40  
         8.979,60  
IPREM
           17,75  
          532,51  
         6.390,13  

MINIM -50A
MÍNIM +50A
MÀXIM +50 A
MÀXIM
AUTÒNOMS
         850,20  
          916,50  
         1.682,70  
      3.230,10  
QUOTA MES
         254,21  
          274,03  
             503,13  
          965,80  
QUOTA ANY
     3.050,52  
       3.288,36  
         6.037,56  
    11.589,60  
PENSIÓ MÀXIMA
2.497,91 €/M
34.970,74 € /A
S.O.V.I
380,60 €/M
5.328,40 €/A
NO CONTRIBUTIVA
344,10 €/M
4.817,40 €/A
BASE MÀXIMA COTITZACIÓ

3.230,10 MES

PDF