El contribuent no pagarà si detecta errors formals en la primera liquidació

Una sentència dicta que si el Fisc incorre en un defecte de forma i un tribunal anul la liquidació, Hisenda no podrà dictar una altra com fa habitualment. El Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana (TSCV) ha reconegut que el contribuent té els mateixos drets i armes de defensa que Hisenda en les liquidacions i, per això, els situa en un pla d'igualtat. En una sentència pionera que estalviarà molt de temps i diners a les empreses, el Tribunal aplica l'anomenada doctrina del tir únic: l'Administració Tributària té una sola oportunitat per a dictar una liquidació sense errors de forma, ja que si per aquests motius és anul·lada, ja no podrà dictar una nova "fins que encerti". És a dir, si en dictar una liquidació tributària que sigui conforme amb la normativa el Fisc incorre en algun defecte de forma que comporti que una sentència que anul, el contribuent no haurà de fer front al pagament del deute tributari.
EXPANSIÓN 31/01/2011 - Notícia Completa.