Sanció per no lliurar la nòmina en paper

L'Audiència Nacional condemna a Air Europa a lliurar les nòmines als seus pilots en paper i rebutja que ho notifiqui per Internet sense el seu consentiment. (Audiència Nacional, 2010.12.09, R º 178/2010).
EXPANSIÓN, Secc. Fiscalia, pàg. 32 (Edició impresa).