Una nova sentència rebutja que el lliurar la casa saldi el deute hipotecari

Dues actuacions de l'Audiència de Navarra es contradiuen
La Secció Tercera de l'Audiència Provincial de Navarra ha fallat en un acte que amb la devolució d'un pis no es salda el deute hipotecari contret amb una entitat financera. Aquest error es produeix després que el 26 de gener es conegués un altre acte de la Secció Segona de l'Audiència de Navarra en què es considerava el contrari, que amb el simple lliurament de l'habitatge es saldava el deute, encara que l'immoble hagués perdut valor. L'acte de la Secció Tercera estima el recurs del BBVA contra la sentència d'un Jutjat de Primera Instància d'Estella i es falla que es procedeixi a embargar els béns de la part executada en "quantitat suficient " per cobrir la reclamació. L'habitatge va ser taxada en 203.000 euros, però es va subhastar a 137.350, quan el deute del propietari era de 181.846,40 euros, més interessos (del 19% anual).
CINCO DÍAS - 09/02/2011 - Notícia Completa