IPC ABRIL 2011

La inflació a Catalunya repunta el mes d’abril fins a un 3,8% interanual
La inflació subjacent puja cinc dècimes fins un 2,2%