IPC MARÇ 2011

La inflació a Catalunya modera el seu ritme de creixement i tanca el mes de març amb un increment del 3,5% interanual
La inflació subjacent baixa una dècima fins un 1,7%