DISPOSICIONS PUBLICADES

-DEPARTAMENT D'EMPRESA I OCUPACIÓ. Serveis Territorials. RESOLUCIÓ de 29 de juny de 2011, per la qual es disposa la inscripció i la publicació del Conveni col•lectiu de treball del sector del comerç tèxtil de la província de Barcelona per a l'any 2011 (codi de conveni núm. 0800795). (Publicat el dia 18/7/2011)

-DEPARTAMENT D'EMPRESA I OCUPACIÓ. Serveis Territorials. RESOLUCIÓ de 24 de maig de 2011, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l’Acord de revisió salarial per a l'any 2011 del Conveni col•lectiu de treball del sector de supermercats i autoserveis d'alimentació de Barcelona i la seva província (codi de conveni núm. 0804165). (Publicat el dia 14/6/2011)

-DEPARTAMENT D'EMPRESA I OCUPACIÓ. Serveis Territorials. RESOLUCIÓ de 24 de maig de 2011, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l’Acord de revisió de l’IPC per a l'any 2010 del Conveni col•lectiu de treball del sector de distribuïdors majoristes d'alimentació de Barcelona i província (codi de conveni núm. 0801355). (Publicat el dia 14/6/2011)

-DEPARTAMENT DE LA PRESIDÈNCIA. LLEI 4/2011, del 8 de juny, de modificació de la Llei 30/2010, del 3 d'agost, de vegueries. (Publicat el dia 15/6/2011)

-DEPARTAMENT DE LA PRESIDÈNCIA. LLEI 3/2011, del 8 de juny, de modificació de la Llei 19/2010, del 7 de juny, de regulació de l'impost sobre successions i donacions. (Publicat el dia 15/6/2011)

-MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN. Resolución de 2 de junio de 2011, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica el Acta con los acuerdos sobre incremento salarial y tablas salariales año 2011 del Convenio colectivo interprovincial de las empresas minoristas de droguerías, herboristería, ortopedias y perfumerías. (Código de Convenio número 99003685011981). (Publicat el dia 16/6/2011)

-DEPARTAMENT D'EMPRESA I OCUPACIÓ. Agència de Suport a l'Empresa Catalana. RESOLUCIÓ EMO/1451/2011, de 25 de maig, per la qual s'aproven les bases reguladores de la línia d'ajuts del Programa de suport a la innovació de les petites i mitjanes empreses 2007-2013 (InnoEmpresa), i es fa pública la convocatòria per a l'any 2011. (Publicat el dia 16/6/2011)

-MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN. Convenios colectivos de trabajo. Resolución de 27 de mayo de 2011, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica el Convenio colectivo de ámbito estatal, para las industrias extractivas, industrias del vidrio, industrias cerámicas y para las del comercio exclusivista de los mismos materiales. Código de Convenio número 99002045011981. (Publicat el dia 20/6/2011)