Més de 100 milions per a pimes i autònoms

Més de 100 milions per a pimes i autònoms: La societat pública catalana Avalis augmenta un 160% el seu suport a aquests sectors
La societat de garantia recíproca impulsada por la Generalitat Avalis ha aprovat avals per un import de 105 milions d'euros per a pimes i autònoms durant el primer semestre de l'any 2011, el que representa un 167% més que durant el mateix període de l'any passat.