Pagament a compte IS

Us recordem que el dia 20/12 es el darrer dia per la presentació i pagament del 3P del Pagament a Compte de l'Impost de Societats.
Recordeu que va haver una modificació respecte al càlcul d'aquest per algunes empreses.
Us adjuntem la nota de l'Agència Tributària