PRESSUPOSTOS 2012 GENERALITAT

PROJECTE DELS PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA.
Han estat aprovats pel Govern i presentats al Parlament el 20/12/2011. 
-