Atur a Catalunya 2011

Ja tenim l'informe d'IDESCAT de l'Atur registrat a Catalunya durant el 2011. Les dades no són esperançadores.
El nombre d'aturats registrats a les oficines d'ocupació de Catalunya l'any 2011 va créixer un 4,7% interanual. Tant l'atur masculí com el femení mostren augments (3,3% i 6,3%, respectivament%). Per grups d'edat, totes les franges reflecteixen increments interanuals i és la de 45 anys i més la que registra el major ascens (10,9%). A Espanya, el nombre d'aturats registrats es va incrementar un 4,8% respecte al 2010. (Idescat)