RD Llei 20/2011 Mesures urgents

El 30/12/2011 s'ha aprovat el Real Decret Llei 20/2011 de Mesures Urgents en matèria Pressupostaria. Entre d'altres coses, hi ha les següents modificacions:

  • Pagament fraccionat IS: Les empreses amb un Volum d'Operacions (segons l'IVA) superior a 6.010.121,04, estan obligats a tributar per la modalitat 2 del pagament a compte (art 45.3 LIS)
  • Ibi: en funció del municipi hi ha pujades del 10%, 4% (...)
  • Seg. Soc: s'augmenten les bases de cotització màximes en un 1%. El règim d'autònoms queda topat en els 47 anys per poder-te acollir a la base de cotització màxima. Es modifica el règim agrari.
  • Assignacions a fins socials: l'Estat destinarà el 0,7 % de la quota íntegra de l'IRPF sempre que el contribuent expressi efectivament la seva voluntat. (Marcant la casella FINS SOCIALS en la declaració de la renda
  • Assignació Esglèsia Catòlica: l'Estat lliurarà mensualment la quantitat de 13.266.216,12 € a compte del que se li hagi de destinar efectivament.
  • S'incrementa la quota íntegra estatal com a resultat d'aplicar la següent taula (s'ha de sumar a la que ja teníem)