Resum d'Obligacions mes de Gener

Us enviem breu resum amb les dates de presentació dels impostos. Agrairem ho tingueu en compte alhora de facilitar-nos la informació.

13/01/2012: Darrer dia domiciliació IRPF/ IS:111, 115, 117, 123, 124, 126, 128. Declaracions mensuals i trimestrals
20/01/2012: IRPF/ IS:111, 115, 117, 123, 124, 126, 128. Declaracions mensuals i trimestrals
24/01/2012: Darrer dia domiciliació IVA: 303 - 320 - 340 - 349 - 309 - 311
30/01/2012: IVA: 303 - 320 - 340 - 349 - 309 - 311 Declaracions mensuals i trimestrals i Resums anuals 390 - 345
31/01/2012: Declaració anual donatius / donacions: 182 - IRPF / IS: Resums anuals 180, 188, 190, 193, 194, 196 - IVA: Sol·licitud % prorrata diferent a la de l'any anterior