Retencions lloguers


El 30 de desembre del 2011 es va aprovar una sèrie de mesures urgents en matèria de IRPF en el Consell de Ministres, entre les quals hi ha la modificació del percentatge de retenció dels lloguers dels locals de negoci, que passa del 19% al 21%.
L'efecte d'aquesta modificació és en data 1/01/2012, així que cal que els rebuts del mes de gener ja surtin amb la retenció correcta.