Salari Mínim Interprofessional 2012

El Reial Decret 1888/2011, de 30 de desembre, fixa el Salari Mínim Interprofessional per qualsevol de les activitats d'agricultura, indústria o serveis, sense diferenciació entre sexes ni edat dels treballadors en 21,38 €/dia o 641,40 €/mes.