Impost de societats 2011: PIMES

Darrerament hi ha hagut algunes modificacions en l'Impost de Societats per les Pimes i que són d'aplicació per aquest 2011:

  • Augment de la Xifra de Negocis per ser considerada entitat de reduïda dimensió. Passa de 8 a 10 milions d'euros.
  • Els beneficis als que es pot aplicar el 25% també augmenten, quedant de la següent manera:
              - Els primers 300.000,00 € de beneficis tributaran al tipus reduït del 25%
              - La resta tributa al 30%

La pregunta és, quantes pimes hi haurà amb 300.000,00 € de beneficis?