Procediment proveïdors d'entitats locals a l'AEAT

L'Agència Tributària ha habilitat a la seva pàgina web, el procediment que permet a les Entitats Locals la cancelació de les seves oblogacions de pagament pendents amb els seus proveïdors, derivats de la contractació d'obres, subministraments o serveis, d'acord amb el RD Llei 4/2012.
Des d'aquesta web els contractistes (proveïdors) que optin per la tramitació telemàtica, podran consultar les factures i tramitar l'Acceptació de la Voluntat d'acollir-se al mecanisme de finançament previst.