Empleats de la llar

Us recordem que el 30 de juny de 2012 finalitza el termini per canviar els Empleats de la Llar al Règim General de la Seguretat Social.

Si els ocupadors (empleadores) no fan les gestions necessàries a la Tresoreria General de la Seguretat Social per a l'obertura del Codi de Compte de Cotització (CCC) i alta del/s treballador/s al seu servei, la TGSS actuarà d'ofici, assignant el CCC i adscrivint al mateix el/s treballador/s al seu servei.
Aquesta cotització d'ofici suposa que la cotització a partir del dia 1 de juliol de 2012 es realitzaria pel tram superior de l'escala més alt dels establerts i això amb independència de la retribució que l'ocupador aboni al treballador, fet que, en molts casos, pot suposar un increment en la cotització per desconeixement de la retribució abonada i la dificultat de poder conèixer la base de cotització corresponent. Com veureu, és important facilitar les dades reals de la relació laboral.

Trobareu tota la informació i documentació necessàries a Seguridad Social:HW
Podeu trucar o enviar un mail per informar-vos