Mesures tributàries RD 18/2012 de 11/05/2012

El RD 18/2012 de l'11/05/2012, estableix mesures per l'incentivació de la venda d'actius immobiliàris, ja sigui en Societats, Renda de No Residents o Renda. El període de comprèn aquests incentius és del 12/05/2012 fins el 31/12/2012.
En el cas de l'IRPF s'estableix una exempció del 50% del guany patrimonial obtingut per la venda d'immobles adquirits a partir del 12/05/2012 i fins el 31/12/2012.
Per més informació us deixem l'enllaç al resum emès per l'Agència Tributària.