RD Llei 19/2012 de Mesures urgents de liberalització del comercio i de determinats serveis

En data 27/05/2012 ha entrat en vigor el Reial Decret Llei 19/2012.
Amb aquest el que es pretén és eliminar alguns costos d'obertura de nous negocis, entre ells la llicència municipal lligada a establiments comercials que la superfície no superi els 300 metres quadrats.
Existeix una llista d'activitats a les que es pot aplicar aquest Reial Decret, o sigui, no és per totes les activitats.
Aquí teniu l'enllaç a la llei. RDL 19/2012