Declaració de la Renda

Us volem recordar que estem en període de Rendes, i que totes les Persones Físiques amb activitat empresarial (Autònoms) estan obligats a presentar l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques.
El termini màxim per la presentació i/o pagament és el 02/07/2012.
Us recordem qui no està obligat:
 • Rendiments de treball < 22.000,00 € quan procedeixin d'un sol pagador o quan la suma de segon i posteriors no superin els 1.500,00€.
 • Rendiments de treball < 11.200,00 € quan:
  • Procedeixin de més d'un pagador i la suma del segon i posteriors superin els 1.500,00 €.
  • Es cobrin pensions compensatòries o anualitats per aliments no exempts.
  • Quan el pagador no estigui obligat a retenir.
  • Quan s'obtinguin rendiments de treball a tipus fix (Membres de consells d'administració, cursos i conferències)
 • Rendiments de capital mobiliari i guanys patrimonials < 1.600,00 € sempre que estiguin subjectes a retenció.
 • Rendes immobiliàries imputades + subvencions habitatges protecció oficial + Rendiments de Lletres del tresor < 1.000,00 €
 • Pèrdues patrimonials < 500,00 €
 • Suma de rendiments que no superin els 1.000,00 €.