L'empresa no ha d'acreditar que els acomiadaments d'un ERO són ajustats

El nou reglament estudia donar més discrecionalitat a l'empresari
El Govern està ultimant el nou reglament dels acomiadaments col·lectius, que preveu inicialment aprovar l'octubre. El nou text, encara subjecte a modificacions, eximeix l'empresari de justificar que el nombre d'acomiadats és proporcional a les causes econòmiques al·legades i a la finalitat de mantenir la seva posició en el mercat. A més, la norma detalla el nou paper de l'autoritat laboral i els plans socials per als afectats.