Només un de cada cinc autònoms cotitza per accident laboral i cessament d'activitat

A partir de l'1 gener 2013 la cotització per aquestes prestacions passarà a ser obligatòria per a les noves altes
Des que es va establir la possibilitat que els treballadors autònoms puguin pagar voluntàriament per cobrir les contingències professionals (accidents de treball i malalties professionals) i també per la cobertura en cas de cessament d'activitat, fórmula equivalent a la desocupació entre els assalariats, 651.369 autònoms el fan a tot Espanya, el que suposa únicament el 21,31% del col·lectiu que cotitza regularment a la Seguretat Social, segons la Unió de Professionals i Treballadors Autònoms (UPTA).