Els assessors fiscals demanen un canvi en el sistema de mòduls que marca l'IVA per avançat

L'Associació d'Assessors Fiscals i Gestors Tributaris (Asefiget) celebra la modificació de la llei de l'IVA, segons la qual des del promotor fins a l'últim subcontractista emetrà factura sense aquest impost

L'Associació d'Assessors Fiscals i Gestors Tributaris (Asefiget) ha valorat de forma positiva la modificació que ha aprovat el Govern en la llei de l'IVA, segons la qual des del promotor fins a l'últim subcontractista emetrà factura sense IVA, de manera que evita l'ingrés de l'impost quan no s'ha cobrat l'esmentada factura. En un comunicat, Asefiget adverteix que, tot i aquesta millora, es planteja un problema si el subcontractista és una persona física que tributa pel sistema de mòduls, ja que està obligat a emetre la factura sense IVA, però el mòdul a través del qual tributa li marca una quantitat fixa d'IVA que s'ha d'ingressar independentment del que facturi.