La nova retenció sobre els premis de loteria també s'aplicarà a les empreses

Hisenda retindrà el 20% de premis com la Grossa de Nadal
L'Executiu ultima el tancament de tots els serrells pendents del nou gravamen del 20% que s'aplicarà sobre els premis superiors a 2.500 euros que reparteix Loteries i Apostes de l'Estat,  entitats dependents de les comunitats autònomes, la Creu Roja o l'ONCE, i que fins ara estaven exempts de tributar en l'IRPF. Per evitar complicacions i assegurar el cobrament, el nou impost s'articularà com una retenció a compte. És a dir, quan es lliuri el premi al beneficiari ja de descomptarà l'impost.