Ofensiva d'Hisenda per acabar amb el frau en la constitució de societats

OBLIGA A FIXAR ELS SALARIS DELS SOCIS A PREUS DE MERCATTributar en Societats quan, en realitat, es tracta de rendes del treball, i, per tant, subjectes a IRPF, serà més difícil. L'Agència Tributària ha donat instruccions perquè la quantia de les retribucions dels socis o administradors d'una societat de reduïdes dimensions es facin d'acord amb criteris de mercat. O el que és el mateix, es tindrà en compte la importància real que el soci en l'activitat econòmica de la seva societat, i no com ara, que són els propis administradors que fixen el valor de les seves retribucions, sempre a la baixa per pagar menys impostos.
EL CONFIDENCIAL, Llegiu la notícia completa AQUÍ