Registre de Devolució Mensual #AEAT

El proper 30/11/2012 finalitza el termini per donar-se d'alta en el Registre de Devolució Mensual.
En cas donar-se d'alta, obliga a la presentació mensual del model 303 i del 340 i eximeix de la declaració del 347 de les operacions ja declarades en el 340.