Ministeri D'AGRICULTURA, ALIMENTACIÓ I MEDI AMBIENT

AJUDES
Reial Decret 89/2013, de 8 de febrer, pel qual es regula la concessió directa d'ajuts del Pla d'Impuls al Medi Ambient "PIMA Aire" per a l'adquisició de vehicles comercials. (Publicat el dia 2013.02.09)