IPC FEBRER 2013

La inflació es manté estable el febrer de 2013, en un 3,3%