Les empreses tenen més difícil recórrer a jubilacions anticipades


Des d'aquest dilluns les empreses que duguin a terme expedients de regulació d'ocupació (ERO) tindran més difícil des d'aquest dilluns incloure jubilacions anticipades i parcials com a conseqüència de l'entrada en vigor de la nova regulació que endureix l'accés a aquestes dues figures per intentar incentivar la prolongació de la vida laboral. Segons el Reial decret-llei per a promoure l'envelliment actiu, aprovat el passat 15 de març, aquesta nova normativa no és aplicable per als afectats per ERO aprovats o subscrits abans l'1 d'abril de 2013, sempre que l'extinció o suspensió de la relació laboral es produeixi amb efectes anteriors al'1 de gener de 2019.