Model 720


Recordem que el 30/04/2013 s'acaba el termini de presentació del model 720 per declarar els béns i drets situats a l'estranger.
Els obligats a presentar-la són, de forma genèrica, totes aquelles persones físiques o jurídiques residents a Espanya que siguin titulars, autoritzats o beneficiaris del comptes bancaris, valors, drets, assegurances i rendes dipositades o gestionades a l'estranger i béns immobles situats a l'estranger. 
L'impost separa les diferents operacions:
  • Comptes bancaris: Import conjunt superior a 50.000,00 €
  • Valors, drets, assegurances i rendes: import conjunt superior a 50.000,00 €
  • Immobles: valor d'adquisició superior a 50.000,00 €
Per més informació podeu contactar amb nosaltres.