MODIFICACIÓ CALENDARI FESTES LOCALS CATALUNYA 2013

ORDRE EMO/62/2013, d'11 d'abril, de modificació de l'Ordre EMO/408/2012, de 27 de novembre, per la qual s'estableix el calendari de festes locals a la Comunitat Autònoma de Catalunya per a l'any 2013. (Publicat el dia 22/4/2013). Enllaç