#Ipc Desembre 2013

El mes de desembre la inflació catalana ha baixat una mica, fins arribar a un 0,2% interanual. Per tant, els darrers mesos de 2013 s’ha mantingut en valors molt reduïts (el mes d’octubre fins i tot va assolir una taxa interanual negativa d’un 0,1 %). La moderació en el comportament dels preus s’explica en gran mesura pel context de debilitat de la demanda interna. En el conjunt de 2013, la inflació mitjana ha estat d’un 1,7%, la taxa més baixa des de l’any 2009.