#Ipc Novembre 2013

El mes de novembre la inflació catalana ha pujat lleugerament, fins a un 0,3% interanual, després que l’octubre assolís una taxa negativa (d’un 0,1 % interanual). La moderació en el comportament dels preus s’explica en gran mesura pel context de debilitat de la demanda interna. Un segon factor de moderació està
relacionat amb la desaparició dels efectes inflacionistes provocats per alguns increments impositius i de taxes que es van produir l’any 2012 (com el de l’IVA).