#IPC Gener 2014

El mes de gener la inflació catalana ha pujat una mica, i se situa en un 0,3% interanual. Per tant, els darrers mesos s’ha mantingut en valors molt reduïts (el mes d’octubre fins i tot va assolir una taxa interanual negativa d’un 0,1 %). La moderació en el comportament dels preus s’explica en gran mesura pel context de debilitat de la demanda interna.
En el conjunt de l’Estat, l’IPC ha disminuït un 1,3 % en termes mensuals, mentre que la inflació interanual, que continua molt baixa, se situa en un 0,2 %. Pel que fa a l’IPC harmonitzat d’Espanya, la taxa interanual s'ha situat en un 0,3 % el mes de gener.