Conceptes inclosos i exclosos de la base de cotització #Nòmina

Amb el Reial Decret 16/2013 va quedar modificat els conceptes que quedaven inclosos i exclosos de cotització.
Pel que fa a les dietes, el tema queda igual, aquelles dietes que estiguin justificades fins a un import, quedaran excloses de cotització.

Adjuntem enllaç al quadre de cotitzacions.