Recordatori darrer dia domiciliació, pagament i presentació #Impostos mensuals

Recordeu que el proper dia 15 és el darrer dia per la domiciliació dels impostos mensuals (IVA, IRPF ...) I que el proper dia 20 és el darrer dia per pagar i presentar els impostos mensuals.