Darrer dia per fer declaració d'Operacions amb actius financers #Impostos

• Declaración anual de operaciones con Letras del Tesoro 2014: 192 • Declaración anual 2014: 198