Darrer dia per la presentació dels llibres comptables de la Societat

Recordem que el dia 30/04/2015 és el darrer dia per la presentació dels llibres d'aquelles empreses que tanquin l'exercici, el 31/12.

Els Llibres d'obligat registre són: El llibre diari i el Llibre d'inventari i comptes, format pel llibre de balanços, Memòria i ECPN
El llibre d'IVA i Major, són llibres obligatoris segons el CC però voluntari el seu registre.