Darrer dia presentació comptes anuals al Registre Mercantil

La data màxima serà de 1 mes a partir de la data de celebració de la junta. Si la data de la junta és el 30/06 el darrer dia pel Registre serà el 30/07.