Darrer dia per presentar i pagar IVA #Impostos

• Autoliquidació: 303 • Grup d'entitats, model individual: 322 • Declaració d'operacions incloses en els llibres registre de l'IVA i IGIC i altres operacions: 340 • Declaració recapitulativa d'operacions intracomunitàries: 349 • Grup d'entitats, modelo agregat 353 • Operacions assimilades a les importacions: 380