IVA #Impostos 😨

Darrer dia per la presentació de: • Renúncia o revocació règims simplificat i agricultura, ramaderia i pesca per 2016 i successius: 036/037 • Opció o revocació per la determinació de la base imposable mitjançant el marge de benefici global en el règim especial dels béns usats, objectes d'art, antiguitats i objectes de col·lecció per 2016 i successius: 036 • Opció o revocació per la determinació global de la base imposable en el règim especial de les agències de viatges per al 2016 i successius: 036 • Opció tributació en destinació vendes a distància a altres països de la Unió Europea per al 2016 i 2017: 036 • Renúncia règim de deducció comú per a sectors diferenciats per a 2016: sense model • Comunicació d'alta en el règim especial del grup d'entitats: 039 • Opció o renúncia per la modalitat avançada del règim especial del grup d'entitats: 039 • Comunicació anual relativa al règim especial del grup d'entitats: 039