IVA #Impostos

Us recordem que avui és el darrer dia per presentar els següents impostos: • Desembre 2015. Autoliquidació: 303 • Desembre 2015. Grup d'entitats, model individual : 322 • Desembre 2015. Declaració d'operacions incloses en els llibres registre de l'IVA i IGIC i altres operacions: 340 • Desembre 2015. Declaració recapitulativa d'operacions intracomunitàries: 349 • Desembre 2015. Grup d'entitats, model agregat: 353 • Desembre 2015 (o any 2015). Operacions assimilades a les importacions: 380 • Quart trimestre 2015. Autoliquidació: 303 • Quart trimestre 2014. Declaració-liquidació no periòdica: model 309 • Quart trimestre (o any 2015). Declaració recapitulativa d'operacions intracomunitàries: 349 • Quart trimestre 2015. Operacions assimilades a les importacions: 380 • Resum anual 2015: 390 • Solicitud de devolución recargo de equivalencia y sujetos pasivos ocasionales: 308 • Reintegre de compensacions en el règim especial de l'agricultura, ramaderia i pesca: 341 • Opció o revocació de l'aplicació prorrata especial per 2016 y següents, 036/037 si es va iniciar l'activitat en el darrer del 2015: sin modelo